O nás

ASANISTA PLUS spol. s r.o.
Dargovská 67, 851 01
Bratislava 5
IČO: 35737824
DIČ: 2020211094
IČ DPH: SK2020211094

Spoločnosť ASANISTA PLUS ponúka služby v týchto oblastiach:

DERATIZÁCIA - DEZINSEKCIA - DEZINFEKCIA

ASANISTA PLUS spol s r.o. je spoločnosť, ktorá je oprávnená rozhodnutím Štátneho zdravotného ústavu v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi, k výkonu D.D.D. činností.

Vedená je v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, vložka číslo 16479/B. IČO: 35737824, DIČ: 2020211094

Naši pracovníci majú pri hubení škodlivých živočíchov a hmyzu (krysy, potkany, myši, šváby, rusy, mravce faraónske, osy, blchy a pod.) v komunálnej oblasti viac ako 10 ročné skúsenosti. Hubíme škodlivé hlodavce a hmyz, ktoré žijú v ľudských sídlach a objektoch trvalo, ale aj, ktoré sa do ľudských sídiel a objektov sťahujú sezónne, napríklad na zimu, ale inak žijú vo voľnej prírode. Používame prípravky ktoré sú schválené a ich používanie je povolené Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom životného prostredia SR. Pri aplikácii kladieme dôraz na bezpečnosť, zdravotnú nezávadnosť a minimálne ekologické dopady na životné prostredie. Nezanedbateľná je aj naša snaha v čo najväčšej miere eliminovať prestoje našich klientov pri našej činnosti, po dohode sme schopný zásah realizovať od 00 hod. do 24 hod. sedem dní v týždni. Pri navrhovaní postupov a aplikácií vychádzame z možností a potrieb našich klientov, volíme postupy maximálne účinné a ekonomicky prijateľné. V menšom rozsahu prevádzame aj čistenie priestorov (povaly, svetlíky, a pod.) ako aj ošetrenia herbicídmi (proti burinám).