Cenník

Prehľad cien vybraných druhov služieb

DERATIZÁCIA: LANIRÁT Z, LANIRÁT G, LANIRÁT BLOKY(parafín), BARAKI Z, bARAKI G, BARAKI BLOKY(parafín), KUMATOX Z, KUMATOX G, TALON G, STORM A iné. (váha 30 až 330g podľa druhu použitého prípravku) 0,829€ až 1,327€/kus
Voľne sypané nástrahy (nory, kanalizačné prípojky pod.) LANIRÁT, BARAKI, KUMATOX, /Z,G / 3,651€/kg
DEZINSEKCIA: K-OTHRINE, MASTER 25, EMPIRE 20, CRACKDOWN RAPIDE a iné. 0,0398€/m2 ošetrenej plochy
0,149€/m2 podlahovej plochy
DYMOVNICE/COOPEX, ACTELIC, ULTIMATE SG/ 0,199€/m3
DEZINSEKCIA bytu postrekom 13,277€ až 26,555€ závisí od zamorenia, veľkosti a počtu bytov
DEZINSEKCIA bytu kladením požerových staničiek 19,916€ až 33,193€) sk závisí od zamorenia, veľkosti a počtu bytov

DEZINFEKCIA

1,10 sk/m2
0,036 €/m2

-------------------------------------------------------
 PAUŠÁL: 99,99€
-------------------------------------------------------

POUŽÍVAME VÝHRADNE PRÍPRAVKY ZARADENÉ AKO NEJEDY !!!
CENY SÚ ÚČTOVANÉ VRÁTANE DOPRAVY A OSTATNÝCH PRÍPRAVNÝCH PRÁC.
K CENÁM ÚČTUJEME 20% DPH.